Co potřebuješ dnes,neodkládej na zítřek


Kontaktní omítkové izolační systémy jsou elegantním řešením vnějšího zateplení domů. Umožňují zachovat původní ráz fasády - povrch izolačního systému tvoří tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřené barevnými fasádními nátěry. Jejich výhodou je celistvé zateplení kompletního pláště fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena s původním zdivem a omítkovou vrstvou.